KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ – SZVK

Kézápoló és műkörömépítő - SZVK

Kézápoló és műkörömépítő Tanfolyam

A 120. sorszámú Kézápoló és műkörömépítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 815 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kézápoló és műkörömépítő (Kézápoló és műkörömépítő Tanfolyam)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-520

2. KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ TANFOLYAM EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A    B    C
3.1.1.    FEOR száma    FEOR megnevezése    A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.    5213    Manikűrös, pedikűrös    Kézápoló
3.1.3.            Műkörömépítő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Kézápoló és műkörömépítő szakember a kéz környéktől ujjhegyig történő ápolásával őrzi meg a kéz egészséges állapotát, vagy szükség esetén az esztétikai hatást is fokozva, ápoló anyagok, technológiák, alkalmazásával javítja azt.
A köröm ápolása során hagyományos (klasszikus) manikűr technológiát vagy (modern) francia manikűr technológiát alkalmaz, esetenként a japán manikűrrel, vagy egyéb díszítéssel kiegészítve. A műköröm anyagokkal tipes-, sablonos-, megerősítő-, körömágy hosszabbító-, díszítő- vagy töltés technológiát alkalmazva a zselé vagy a porcelán anyagok tulajdonságait felhasználva készít szebb, teherbíróbb műkörmöket. A kezelést szinten tartó házi tanáccsal látja el a vendéget.
Különösen ügyel arra, hogy egészséget veszélyeztető vagy egészségre ártalmas következményeket a végzett szolgáltatás során ne idézzen elő. Csak egészséges kézen dolgozhat. A szolgáltatás megkezdésekor végzett állapotfelmérés alkalmával, ha az egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel, dönt a szolgáltatás elvégzésének módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    felkészülni a szépészeti szolgáltatás feladataira
–    előkészíteni a szolgáltatást
–    elvégezni a kézápolás folyamatát
–    elvégezni a műkörömépítés folyamatát, anyagcsoportnak, technikáknak megfelelően
–    elvégezni a bőr és a köröm ápolását klasszikus,- francia vagy japánmanikűr technológia alkalmazásával
–    díszítést végezni
–    kézápolás- és műkörömépítéshez kapcsolódó egyéb feladatokat végezni
–    befejezni a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A    B    C
3.3.1.    A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.    azonosító száma    megnevezése    a kapcsolódás módja
3.3.3.    –    –    –
4. KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ TANFOLYAM SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A    B
4.1.    A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.    azonosító száma    megnevezése
4.3.    11489-12    Szépészeti szolgáltatóegység működtetése
4.4.    11490-12    Szolgáltatást megalapozó anatómiai és élettani ismeretek
4.5.    10250-12    Kézápolás
4.6.    10251-12    Műkörömépítés
4.7.    11252-12    Anyagismeret alkalmazásai
5. KÉPZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ TANFOLYAM VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A 18. életév betöltése
A kötelező 280 óra gyakorlat igazolása oktató által
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A    B    C
5.2.1.    A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.    azonosító száma    megnevezése    a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.    11489-12    Szépészeti szolgáltatóegység működtetése    szóbeli
5.2.4.    11490-12    Szolgáltatást megalapozó anatómiai és élettani ismeretek    szóbeli
5.2.5.    10250-12    Kézápolás    gyakorlati
5.2.6.    10251-12    Műkörömépítés    gyakorlati
5.2.7.    11252-12    Anyagismeret alkalmazásai    szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kézápolás és műkörömépítés
A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes kézápolási folyamatot az 1. számú modelljén. Végezze el a 2. számú modell mindkét kezén a teljes műkörömépítési feladatot. Végezze el a teljes töltési és díszítési feladatot a 3. számú modellen. A feladat kiválasztása mindhárom esetben tétel húzás alapján történik, meghatározott (következőkben felsorolt) típusfeladatok szerint. Az 1. és 2. számú modell natúr körömmel, a 3. számú modell 3-4 hetes lenőtt műkörömmel érkezzen.
A) Kézápolás:
A vizsgafeladat aránya: 20%
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes kézápolási folyamatot az 1. számú modellje mindkét kezén!
1. Klasszikus manikűr, masszázzsal, lakkozással
A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat figyelembe véve, a köröm ápolása klasszikus manikűr technológiával készüljön. Az ápolási folyamatot masszázs technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez egyik kézen piros lakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá. A másik kézen japán manikűrt alkalmazzon.
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
2. Francia manikűr francia lakkozással és díszítéssel, SPA kezeléssel
A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat figyelembe véve, a köröm ápolása francia manikűr technológiával készüljön. Az ápolási folyamatot SPA technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez francia lakkozást használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá. A másik kézen japán manikűrt alkalmazzon.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki a vendégkártyákat és állítsa össze a számlákat.
Csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes, kész munka értékelhető.
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
B) Műkörömépítés:
A vizsgafeladat aránya: 30%
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes műkörömépítési és a töltési folyamatot a 2. és a 3. számú modellje mindkét kezén!
2 számú modellhez tartozó feladatok:
1. Építsen műkörmöt zselé anyagból, tip-es meghosszabbítással, megerősítő technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Megerősítő technikával történő építés esetén az ív a technikától elvárható mértékű, a meghosszabbítás a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, – színében és formájában természetes hatású legyen. A gyűrűs ujjak körmeit díszítéssel hangsúlyozza.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
2. Építsen műkörmöt UV porcelán anyagból tip-es meghosszabbítással. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, – a forma a klasszikus franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a borítás víztiszta anyaggal történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
3. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, – a forma a klasszikus franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a borítás víztiszta anyaggal történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
4. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az épített köröm klasszikus francia stílusban épüljön. A meghosszabbítás hófehér anyaggal, – szögletes formára készüljön. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú legyen. A fényvisszaadás fényzselé alkalmazásával történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
5. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín használata kötelező, a forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm meghosszabbítása tartást biztosító arányú, – a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A fényvisszaadás polírozással történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
6. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín használata kötelező, a forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm meghosszabbítása tartást biztosító arányú,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A fényvisszaadás fényzselével történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
3. számú modellhez tartozó feladatok:
C.) Műköröm töltése és díszítése
A vizsgafeladat aránya: 30%
1. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését zselé anyaggal, a gyűrűs ujjakon körömdíszítéssel. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az ápolási folyamatot a kéznek megfelelő technológiával, anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez géllakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 160 perc
2. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését levegőre kötő porcelán anyaggal, a gyűrűs ujjakon körömdíszítéssel. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az ápolási folyamatot a kéznek megfelelő technológiával, anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez francia lakkozást használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 160 perc
A vizsgára úgy kell felkészülni, hogy a feladatnak megfelelő modellt és felszerelést kell hoznia a vizsgázónak.
Kézápolás, műkörömépítési feladatok végzésekor a biztonságos munka és az optimális hatás érdekében csak professzionális, összetartozó anyagcsoportot használhat!
A műkörömépítési feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat figyelembe véve, a kéz és a műköröm ápolása a kéznek megfelelő technológiával és anyagokkal történjen. A díszítéshez korszerű, divatos anyagokat, technológiákat használjon.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki a vendégkártyákat és állítsa össze a számlákat.
Minden esetben csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes kész munka értékelhető.
Az összes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 415 perc
A gyakorlati vizsgafeladat aránya összesen: 80%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11489-12 Szépészeti szolgáltatóegység működtetése, 11490-12 Szolgáltatást megalapozó anatómiai és élettani ismeretek 11252-12 Anyagismeret alkalmazásai követelmény modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 25 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%”
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A komplex szakmai vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgatevékenységek valamennyi vizsgafeladatát legalább 61%-ra teljesítette a vizsgázó. A vizsgázó a szakmai vizsgát folytathatja és javítóvizsgát a sikertelen vizsgafeladatból/vizsgafeladatokból kell tennie.
6. KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ TANFOLYAM ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1.    A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.    Fehér munkaruha
6.3.    Bőrfeltoló
6.4.    Reszelők (gyémántporos fémreszelő, egyszer használatos reszelők: előkészítő, porcelánhoz, zseléhez, buffer, polírozó,)
6.5.    Körömvágó olló
6.6.    Bőrvágó olló
6.7.    Áztatótál
6.8.    Textíliák
6.9.    Bőrfelkaparó
6.10.    Fehér zselé
6.11.    Szintelen zselé
6.12.    Körömágy hosszabbító zselé
6.13.    Zsírtalanító
6.14.    Tapadást segítő
6.15.    Felülettörlő folyadék
6.16.    Zselé ecset
6.17.    Selyemszál
6.18.    Porcelán por, fehér
6.19.    Porcelán por színtelen
6.20.    Porcelán por körömágy hosszabbító
6.21.    Liquid
6.22.    Tapadás segítő
6.23.    Zsírtalanító
6.24.    Ecsetmosó
6.25.    Porcelánecset
6.26.    UV porcelán
6.27.    UV liquid
6.28.    Előkészítő anyagai
6.29.    Tip
6.30.    Tip ragasztó
6.31.    Tip oldó
6.32.    Tipvágó
6.33.    Narancsfa pálca
6.34.    Gombásodás gátló
6.35.    Sablon
6.36.    Lakkok (alap, piros, fehér, fedő)
6.37.    Lakklemosó
6.38.    Fertőtlenítők (bőr, eszköz)
6.39.    Díszítő elemek (pl.: strassz kő)
6.40.    UV lámpa

Kézápoló és műkörömépítő Tanfolyam

Téma: Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

A bejegyzés kategóriája: KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ - SZVK
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.